کاشت ناخن

کاشت ناخن

اطلاعات دوره

 • قیمت دوره :

 • 5800000 تومان

  8000000 تومان

 • نوع دوره : حضوری

 • تاریخ شروع : ۳۰ مهر ۱۴۰۱

 • تعداد قسمت : 4 جلسه / 12 ساعت


اطلاعات مدرس

کاشت ناخن

مریم ستاری

 • دوره کاشت ناخن

فرم ارسال نظر

اطلاعات دوره

 • قیمت دوره :

 • 5,800,000 تومان

  8,000,000 تومان

 • نوع دوره : حضوری

 • تاریخ شروع : ۳۰ مهر ۱۴۰۱

 • تعداد قسمت : 4 جلسه / 12 ساعت


اطلاعات مدرس

کاشت ناخن

مریم ستاری


دوره های مرتبط


شبکه های اجتماعی


دوره های مرتبط


شبکه های اجتماعی

رزرو وقت