فیشال پوست

فیشال پوست

اطلاعات دوره

 • قیمت دوره :

 • 3800000 تومان

  6000000 تومان

 • نوع دوره : حضوری

 • تاریخ شروع : ۰۱ آبان ۱۴۰۱

 • تعداد قسمت : 3 جلسه / 12 ساعت


اطلاعات مدرس

فیشال پوست

سارا ستاری

متخصص پوست و زیبایی

فرم ارسال نظر

اطلاعات دوره

 • قیمت دوره :

 • 3,800,000 تومان

  6,000,000 تومان

 • نوع دوره : حضوری

 • تاریخ شروع : ۰۱ آبان ۱۴۰۱

 • تعداد قسمت : 3 جلسه / 12 ساعت


اطلاعات مدرس

فیشال پوست

سارا ستاری

متخصص پوست و زیبایی

دوره های مرتبط


شبکه های اجتماعی


دوره های مرتبط


شبکه های اجتماعی

رزرو وقت